CINE SUNTEM

CENTRUL NATIONAL DE ARTA „TINERIMEA ROMÂNA” funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 527/1992 de reorganizare a unor instituţii publice subordonate Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.

Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” este o instituţie de spectacole de repertoriu şi de interes naţional prin obiectul său de activitate, are personalitate juridică şi se află în subordinea Ministerului Culturii.

Centrului Național de Artă ”Tinerimea Română” – CODUL ETIC ŞI REGULILE DE CONDUITĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL

Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” îşi desfăşoară activitatea în scopul:

-promovării pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din domeniul artelor spectacolului;
-creşterii accesului publicului la spectacole şi concerte;
-afirmării identităţii culturale naţionale şi a identităţilor culturale ale minorităţilor naţionale prin artele spectacolului;
-susţinerii iniţiativei publice şi încurajării celei private, în vederea diversificării şi dezvoltării artelor spectacolului. obiect de activitate
– realizarea de producţii artistice, cum ar fi spectacolele, concertele şi turneele artistice pentru toate genurile artistice, cu scop cultural, educativ şi de divertisment.

Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” îşi realizează obiectul de activitate prin desfăşurarea următoarelor activităţi principale:

-organizează şi realizează spectacole şi concerte de muzică (corală, camerală, contemporană, simfonică, instrumentală, pop, jazz) şi folclorice proprii sau în colaborare cu alte entităţi;
-organizează şi realizează programe educaţionale;
-promovează muzica corală românească şi universală, clasică şi contemporană, folclorul românesc autentic, muzica instrumentală românească şi universală, clasică şi contemporană, muzica contemporană românească şi universală, muzica pop românească şi din repertoriul internaţional, muzica de jazz (blues, jazz tradiţional);
-desfăşurarea activităţii de impresariat pentru propriile colective artistice;
-organizează şi realizează, în sistem propriu sau în colaborare cu alţi parteneri, înregistrări audio şi video (în orice format sau suport) necesare colectivelor artistice, pentru promovare, conservare sau valorificare;
-realizează activităţi publicitare pentru producţiile artistice proprii;
-organizează acţiuni de documentare în problemele specifice;
-prestează servicii de transport de persoane cu autovehiculele din dotarea sa, atât în interes propriu, cât şi pentru terţe persoane.

Structura organizatorică a Centrului este următoarea:

A – Compartimentele artistice:

Corul de cameră “Preludiu”
Ansamblul folcloric “Cununa Carpaţilor”
Ansamblul de muzică contemporană “Archaeus”
Cvartetul de coarde “Arcadia”
Orchestra Română de Tineret
Orchestra Junior
Orchestra Sinfonietta
Compartimentul programe şi proiecte culturale, organizare spectacole şi marketing.

B – Compartimentele suport:

Compartimentul juridic şi relaţii publice
Compartimentul resurse umane
Compartimentul audit public intern
Compartimentul achiziţii publice
Compartimentul tehnic, administrativ
Compartimentul financiar-contabil.