ACTIVITATE

Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” îşi desfăşoară activitatea în scopul:

– promovării pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din domeniul artelor spectacolului;

– creşterii accesului publicului la spectacole şi concerte;

– afirmării identităţii culturale naţionale şi a identităţilor culturale ale minorităţilor naţionale prin artele spectacolului;

– susţinerii iniţiativei publice şi încurajării celei private, în vederea diversificării şi dezvoltării artelor spectacolului.

Principal obiect de activitate – realizarea de producţii artistice, cum ar fi spectacolele, concertele şi turneele artistice pentru toate genurile artistice, cu scop culatural, educativ şi de divertisment; Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” îşi realizează obiectul de activitate prin desfăşurarea următoarelor activităţi principale:

– organizează şi realizează spectacole şi concerte de muzică (corală, camerală, contemporană, simfonică, instrumentală, pop, jazz) şi folclorice proprii sau în colaborare cu alte entităţi;
– organizează şi realizează programe educaţionale;
– promovează muzica corală românească şi universală, clasică şi contemporană, folclorul românesc autentic, muzica instrumentală românească şi universală, clasică şi contemporană, muzica contemporană românească şi universală, muzica pop românească şi din repertoriul internaţional, muzica de jaz (blues, jazz tradiţional);
– desfăşurarea activităţii de impresariat pentru propriile colective artistice;
– organizează şi realizează, în sistem propriu sau în colaborare cu alţi parteneri, înregistrări audio şi video (în orice format sau suport) necesare colectivelor artistice, pentru promovare, conservare sau valorificare;
– realizează activităţi publicitare pentru producţiile artistice proprii;
– organizează acţiuni de documentare în problemele specifice;
– prestează servicii de transport de persoane cu autovehiculele din dotarea sa, atât în interes propriu, cât şi pentru terţe persoane.

Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” presteaza de asemenea si servicii, sub forma de activitati conexe, catre terti, persoane fizice sau juridice, folosind baza tehnico – materiala si bunurile aflate în administrarea sa.