REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Acte normative care reglementează organizarea și funcţionarea Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română” :

–  O.G. nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79172)

– H.G. nr.90/2010 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/116380)