Ansamblul Folcloric „Cununa Carpaților”

Ansamblul Folcloric Profesionist „Cununa Carpaților”  peste 70 de ani de activitate pe scenele lumii și are în componenţa sa artişti – instrumentişti, dansatori – care, sub conducerea competentă a unor specialişti, au pregătit şi prezentat pe parcursul anilor, numeroase spectacole de o ţinută artistică deosebită. Calitatea spectacolelor, varietatea repertorială, cromatica costumelor, măiestria interpretativă au făcut ca acest ansamblu să reprezinte cu succes folclorul românesc în formele cele mai autentice, pe scenele internaționale. 

Cu un repertoriu muzical deosebit, care cuprinde cântece şi jocuri populare autentice, din toate zonele etnofolclorice ale ţării, Ansamblul Cununa Carpaților realizează stagiuni de spectacole, urmărind, în principal, promovarea bogăţiilor spirituale româneşti, cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare şi a artei interpretative profesioniste, criterii ce au stat la baza prezentării a mii de spectacole de referinţă a căror complexitate şi frumuseţe de execuţie, au adus aprecierile elogioase ale specialiştilor şi aplauzele spectatorilor.