HORIA ANDREESCU
Horia-Andreescu

Horia Andreescu este astăzi dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu”. Fondator al orchestrei de cameră Virtuozii din Bucureşti, profesor dr. al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, Horia Andreescu a fost mulţi ani director artistic şi dirijor şef al formaţiilor muzicale Radio.

Studiile sale la Universitatea de Muzică din Bucureşti (compoziţie şi dirijat cu profesori excepţionali), la Academia de Muzică de la Viena (cu Hans Swarowski şi Karl Osterreicher), precum şi cursurile cu Sergiu Celibidache sunt o bază solidă a devenirii sale dirijorale. În ultimii ani s-a ocupat de formarea artistică a orchestrei Romanian Simfonietta Orchestra, proiect inițiat de violoncelistul și profesorul Marin Cazacu, ca laborator artistic de formare a viitorilor membri ai Orchestrei Române de Tineret.

Din colaborările lui Horia Andreescu cu orchestre din România şi străinătate – mai cu seamă din Germania, unde număra 13 ani „dirijor oaspete permanent” la Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, 10 ani cu aceeaşi funcţie la Dresdner Philharmonie şi 21 de ani la Staatskapelle Schwerin – există peste 60 de înregistrări pe piaţa discografică, dintre care 16 cu orchestre din Europa.

HORIA ANDREESCU

Horia-Andreescu

Horia Andreescu is now the main conductor of the „George Enescu” Philharmonic. Founder of Virtuosi Chamber Orchestra in Bucharest, Professor Phd of the National University of Music Bucharest, Horia Andreescu was artistic director and conductor for many years of Radio music bands.

His studies at the University of Music in Bucharest (composition and conducting with exceptional teachers), at the Academy of Music in Vienna (with Hans Swarowski and Karl Osterreicher) as well as courses with Sergiu Celibidache, are a solid basis of his conducting experience. In recent years he dealt with the artistic shaping of the Simfonietta Romanian Orchestra, a project initiated by Marin Cazacu cellist and teacher as an artistic laboratory training future members of the Romanian Youth Orchestra.

Out of Horia Andreescu’s collaboration with orchestras from Romania and abroad – especially in Germany where he was “permanent guest conductor” at Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, 10 years holding the same position at Dresdner Philharmonie and 21 years at Staatskapelle Schwerin – there are over 60 recordings, out of which 16 with European orchestras.