RECITAL AL ANSAMBULUI ARCHAEUS “COMPONISTICA FEMININĂ ROMÂNEASCĂ (VI)”