RECITAL AL ANSAMBULUI ARCHAEUS „COMPONISTICA FEMININĂ ROMÂNEASCĂ (VI)”