Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Marin CAZACU, manager al Centrului Național de Artă ,,Tinerimea Română”, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,72

[:ro]
În baza prevederilor art. 8, lit. m) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Marin CAZACU, manager al Centrului Național de Artă ,,Tinerimea Română”, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,72, aprobat prin O.M.C.I.N. nr. 2346/2017, cu modificările ulterioare, secretariatul comisiei constituite în vederea analizării noului proiect de management al domnului Marin CAZACU, manager al Centrului Național de Artă ,,Tinerimea Română”, desemnat prin O.M.C.I.N. nr. 2459/2017, cu modificările ulterioare, comunică rezultatul obținut în prima etapă – analizarea noului proiect de management: 9,56.

Etapa a doua – susţinerea noului proiect de management în cadrul unui interviu, va avea loc joi, 27 iulie 2017, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, etajul 5, camera 528, începând cu ora 15:30.

Conform prevederilor art. 9, alin. (9) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Marin CAZACU, manager al Centrului Național de Artă ,,Tinerimea Română”, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,72 ,,persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului’’.

Solicitările menționate vor fi transmise prin e-mail, la adresa managementcultural.mc@gmail.com.

Secretariatul Comisiei

[:]